BBQ  September 2022

 
Beste leden:
Dit jaar organiseren wij weer een BBQ.
De bedoeling is om de BBQ bij goed weer
op 3 September te organiseren.
Mochten de weergoden ons niet goed gezind zijn
wordt het uitgesteld naar 10 September. Dit wordt
een week van tevoren definitief besloten,
i.v.m. het bestellen van het vlees.
Voor de leden betaalt de club de BBQ.
Voor partner en kinderen wordt gevraagd
een bedrag van € 15,50 pp over te maken op
de rekening van RMVC-Alouette, voor 20 Augustus.
Drank, stoelen en tafel zijn niet inbegrepen.
Graag vragen wij U om voor 15 Augustus op te geven met
hoeveel leden en niet leden U wilt komen
via het volgende emailadres, secretaris@rmvc-alouette.nl
Mochten er nog vragen zijn kun U ook deze stellen
via secretaris@rmvc-alouette.nl .
Duimen voor mooi weer en hopelijk word het weer als vanouds
heel gezellig.

Het bestuur van RMVC Alouette